fbpx

Fyzická sebaobrana a jej zásady

sebaobrana

Pri ohrození fyzického zdravia majú mnohí ľudia pocit paralýzy, pretože nevedia, ako sa môžu zachovať. Fyzická sebaobrana má však svoje zásady, o ktorých by ste mali vedieť a snažiť sa ich dodržať. 

Bráňte sa, ako len viete

Sebaobrana by mala byť taká, aby odvrátila hrozbu a znemožnila agresorovi* ďalej pokračovať v priamom ohrození vášho zdravia. 

V ideálnom prípade sa snažíme ubrániť v čo najkratšom čase. Preto musí byť naša sebaobrana čo najtvrdšia, pričom by sme mali využiť všetky dostupné (legálne) prostriedky. 

Ak si uvedomíme, že si nás agresor vyhliadol so zámerom nám (alebo našim blízkym) ublížiť, nemôžeme podceňovať situáciu, v ktorej sa zrazu ocitáme.

* agresorom sa myslí osoba páchajúca násilie, bez ohľadu na pohlavie či intenzitu násilia.

Sebaobrana nemá pravidlá

Fyzická sebaobrana nemá a ani nemôže mať pravidlá. Ak vám chce niekto ublížiť, nebudete sa s ním biť tzv. „na férovku“ a nebudete sa biť 5×5 minút ako v oktagone. 

Vašou prioritou je dostať sa čo najrýchlejšie do bezpečia. Keď sa bránite, fyzický stret trvá maximálne niekoľko desiatok sekúnd, preto vaša obrana musí byť čo najefektívnejšia. Mali by ste využiť útoky na citlivé a zraniteľné miesta a robiť ich s maximálnou razantnosťou.

Taktické zásady

V rámci dynamiky konfliktu je nutné mať na zreteli niekoľko taktických zásad:

1. Prevencia

Dôležité je vnímanie a sledovanie okolia. Ak s niekým interagujete a dostávate sa do konfliktu, v prvom rade by ste sa mali snažiť tomuto konfliktu vyhnúť a ísť od neho preč, prípadne si vytvoriť bezpečnú vzdialenosť. 

K prevencii možno tiež zaradiť aj vizualizáciu. Už od počiatku konfliktu pomáha vizualizovať si prípadný možný útok a reakciu na neho. Viete sa tak nielen fyzicky, ale aj psychicky na takú situáciu pripraviť už v predstihu. 

Okrem toho je vhodné si vytvoriť aj plán úteku, ozbrojiť sa (viem niečo v okolí použiť ako zbraň/disponujem pomôckou na sebaobranu?), alebo vytvoriť prekážku medzi vami a agresorom (napríklad auto).

2. Verbálna sebaobrana

Ak máte možnosť „vykecať sa z toho“, túto možnosť jednoznačne využite. Myslite pri tom na zásady nenásilnej komunikácie a deeskalácie.

Ďalšou možnosťou je snaha zastrašiť agresora či privolanie pomoci (napr. krikom) alebo zámerná snaha o spoluprácu s agresorom. Viac o verbálnej sebaobrane nájdete v týchto článkoch: Asertivita, Čo robiť, keď ma niekto obťažuje.


3. Fyzická sebaobrana

Ak situácia vyeskaluje do fyzického napadnutia, vašou prvotnou obranou je reakcia na útok (blok, úhyb, uvoľnenie sa z úchopu,…), nasleduje prvý protiúder (alebo kop) a následný protiútok, kedy by ste mali v tomto strete prevziať „iniciatívu“ vy. 

Po bezprostrednom odvrátení hrozby sa snažíte vytvoriť si vzdialenosť medzi vami a útočníkom. 

Následne si urobte prehľad o okolí, aby ste sa vedeli v strese zorientovať, kde sa nachádzate. Skontrolujete, či sa napríklad v okolí nenachádzajú ďalší útočníci, či je naokolo niečo, čím by ste sa mohli brániť (kameň, palica, piesok, stolička,…), prípadne kam môžete utiecť do bezpečia (kde je východ z miestnosti, alebo v prípade exteriéru si nájdete miesto kam utiecť – obchod, bar, reštaurácia…).

4. Po incidentne

Akonáhle sa dostanete do bezpečia, skontrolujte si zranenia po celom tele (aj navzájom, ak vás bolo viac). Adrenalín spôsobí to, že zranenie zozačiatku nemusíte cítiť, no v skutočnosti môžete mať na tele ranu a krvácať. 

Nezabudnite tiež na zásadu sebaobrany „zdieľaj“. Informujte dôveryhodnú osobu o tom, čo sa stalo, aby ste neboli osamote. Ak chcete a potrebujete, informujte políciu prípadne navštívte nemocnicu. Privolanie pomoci tiež môžete delegovať na niekoho konkrétneho vo vašom okolí.

Existujú tiež špecializované linky, kde vám vedia pomôcť s otázkami, čo robiť, keď ste zažili násilie (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 alebo Nezábudka 0800 800 566). Násilie je vždy zodpovednosťou človeka, ktorý ho spáchal.

Technické princípy fyzickej sebaobrany

Počas trénovania sebaobrany by ste sa mali naučiť aj jej technické a strategické zásady. Medzi ne patrí napr. pohyb (nôh aj tela), pochopenie princípu vzdialenosti a uhlov na správne využitie jednotlivých úderov, či kopov. Pri pravidelnom tréningu sa naučite tiež princípy jednotlivých obrán.

Všetky tieto zásady je dobré vedieť, ale ešte dôležitejšie je si ich skúšať, aby ste si ich osvojili. Prevedieme vás nimi na našich kurzoch v ZA SEBA.

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.