fbpx

Prečo od neho ešte neodišla? Bezpečnostný plán môže pomôcť každej ohrozenej žene.

bezpecnostny plan

Bezpečnostný plán je stratégia obsahujúca praktické informácie, kroky a kontakty, ktoré môže žena alebo akákoľvek osoba využiť počas odchodu od násilného partnera. Tento plán je personalizovaný tak, aby čo najviac reflektoval situáciu danej osoby a pomôže jej pripraviť sa na možné scenáre.

Samotný odchod z násilného vzťahu môže prebehnúť pomerne rýchlo. Proces, ktorý mu predchádzal, však vyžaduje nesmiernu odvahu, plánovanie, opatrnosť a zváženie všetkých rizík pre seba, prípadne deti, zvieratá alebo iných členov rodiny, ktorí sú v priamom ohrození. Práve preto je bezpečnostný plán skvelou pomôckou pre ženy zažívajúce násilie. Obsahuje všetky informácie, na ktoré by mohli zabudnúť.

Aké informácie by mal bezpečnostný plán obsahovať?

Bezpečná osoba

Spíšte si zoznam aspoň 3 dôveryhodných ľudí, ku ktorým môžete v prípade núdze odísť. Je nesmierne dôležité, aby o tom dotyčné osoby vedeli a boli informované o vašej situácii – obzvlášť, ak by ste zvažovali ukryť sa u nich do bezpečia. Bezpečnou osobou môže byť napríklad niekto z rodiny, kamarátka, kolegyňa, známy. U tejto osoby, príp. u viacerých z nich, si môžete nechať kópie dôležitých dokumentov (nájdete ich v Zozname nevyhnutných vecí na odchod).

Zoznam nevyhnutných vecí na odchod

Tento zoznam bezpodmienečne patrí do bezpečnostného plánu:
bezpecnostny plan zoznam veci na odchod
Zdroj: ZA SEBA
Všetky tieto veci je dôležité mať uložené na bezpečnom mieste, kde na ne násilník nebude mať dosah.

Bezpečné miesto

V bode, keď sa rozhodnete odísť, je užitočné mať k dispozícii dočasné bezpečné miesto. Môže to byť byt alebo chata niekoho z vašej siete bezpečných osôb, prípadne organizácia, ktorá poskytuje ubytovanie pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

V oboch prípadoch je dôležité o svojich krokoch vopred informovať dané osoby/organizácie. Majte ich kontakt poruke. Uistite sa však, že o mieste, kam pôjdete, sa váš partner /manžel nedozvie. Rovnako je dôležité vysvetliť to aj deťom, tak, aby neprezradil váš plán.

Môže nastať situácia, že z nejakého dôvodu budete musieť náhle odísť a nebudete môcť so sebou nikoho zobrať. Čo v takej situácii môžete robiť, na koho sa obrátiť a čo je pre vás a vaše deti najbezpečnejšie? Napíšte si to do bezpečnostného plánu.

Dôležité telefónne čísla

• tiesňová linka (112);
• polícia (158);
• rýchla zdravotnícka pomoc (150);
• linky pre ženy zažívajúce násilie (nonstop – NLŽ: 0800 212 212, Nezábudka: 0800 800 566);
• číslo na vami vybranú bezpečnú osobu.

Tieto čísla poznajte naspamäť pre prípad, že by ste so sebou nemohli vziať mobil. Naučte ich aj svoje deti, príp. iné ohrozené osoby a poučte ich, kedy a ako na ne majú zavolať.

Stratégia úniku s deťmi

Ak sú vaše deti vo veku, kedy sú schopné privolať pomoc, hovorte s nimi o tom. Je dôležité, aby poznali dôležité čísla a/alebo spôsob, akým sa z nebezpečia dostanú. V prípade, že vaše deti nemajú dostatočný vek alebo je to pre ne náročné, netlačte na ne a rešpektujte ich vnútorné procesy. Dôvera je pre vás kľúčová nielen v krízovej situácii, ale aj dlho po nej.

Únikové východy

Je dôležité poznať miesto, kde sa nachádzate naspamäť. Kde sú dvere? Koľko ich je? Máte výťah alebo schodisko? Koľko vám bude trvať dostať sa k autu príp. do bezpečného miesta? Ak máte možnosť, túto trasu si prejdite, aby ste ju poznali lepšie ako ktokoľvek iný – obzvlášť násilník.

(Ne)bezpečné miesta v byte

Pri eskalácii násilia sa snažte vyhnúť miestnostiam, v ktorých sú ostré predmety alebo nástroje, ktoré agresor môže použiť ako zbraň. Takými miestami sú napríklad kuchyňa alebo garáž. Snažte sa mať pri sebe telefón a utiecť z bytu. Ak nemôžete, zamknite sa v miestnosti a zavolajte políciu. Ak nemáte mobil, kričte z okna na okoloidúcich, aby privolali políciu, príp. kričte na susedov. Hlučná hádka je počuť aj cez steny bytov a následné volanie o pomoc rovnako.

Rovnako dôležité je naučiť deti, ktoré miesta v dome/byte sú bezpečné na úkryt a ako sa v nich zamknúť. Môžete sa s nimi tiež dohodnúť na signáli (napr. slovo alebo veta), ktoré bude znamenať, že utečú alebo privolajú pomoc.

Prístup k telefónu

Nabitý a dostupný telefón je veľkou pomôckou v krízových situáciách, a preto sa snažte mať ho vždy pri sebe. Ak takú možnosť nemáte, vopred si zistite, kde je najbližší obchod, lekáreň alebo čerpacia stanica, z ktorej môžete zavolať pomoc.

Okrem týchto základných bodov môže plán obsahovať detailné popisy toho, čo sa medzi vami a partnerom udialo, vaše postrehy a pocity, záznamy, kresby detí a vypracovaný plán úniku. Plán majte na mieste, kde ho násilník nenájde. Môžete ho mať spísaný na papieri a nosiť pri sebe, alebo môžete viacero kópií uložiť u bezpečných osôb.

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.