fbpx

Gaslighting je nebezpečná manipulácia. Viete, ako vyzerá?

Gaslighting je nebezpečná manipulácia. Viete, ako vyzerá?

Stalo sa vám niekedy, že ste vo vzťahu začali spochybňovať vaše vnímanie reality, či dokonca váš zdravý rozum? Ak áno, je možné, že váš partner na vás praktizoval formu nebezpečnej manipulácie, ktorú odborníci nazývajú „gaslighting“.

Čo je gaslighting a ako sa prejavuje?

Pojem „gaslighting“ je odvodený z divadelnej hry Gas Light z konca 30. rokov minulého storočia, v ktorej sa muž snažil priviesť svoju manželku do šialenstva tým, že tlmil svetlo v ich dome (v tej dobe sa na osvetlenie používal plyn) a keď na to poukázala, tvrdil, že sa nič nestalo a jej sa to len zdá.

Dnes sa toto slovo používa najmä na opis nebezpečnej manipulácie, ktorá u obete vyvoláva spochybňovanie vlastných pocitov, inštinktov, a dokonca duševného zdravia. Osoba, ktorá je manipulovaná je postupom času odkázaná na prijímanie informácií o svete z pohľadu manipulátora, čo mu dáva veľkú moc a ju stavia do nebezpečnej pozície.

Je dôležité uvedomiť si, že gaslighting sa môže vyskytnúť v akomkoľvek vzťahu, nielen romantickom (napr. kamarátskom, rodinnom, pracovnom) a komukoľvek bez rozdielu veku či pohlavia. Neustále vystavenie takejto manipulácii môže viesť k rôznym psychickým zdravotným problémom, ako pocity úzkosti, depresie, posttraumatický stresový syndróm, nízke sebavedomie a závislosť na manipulátorovi.

Pre ľudí, ktorí sú obeťou gaslightingu, je často náročné si manipuláciu uvedomiť. Manipulátor môže byť aj autorita (napríklad nadriadený) alebo niekto, na kom je obeť závislá (napr. mamička na materskej od zarábajúceho partnera alebo starší dôchodca od opatrovateľov či príbuzných).

Čo môžem pri gaslightingu (manipulácii) cítiť?

Každá osoba môže gaslighting pociťovať inak, avšak tieto príznaky sú pre systematickú manipuláciu charakteristické:

 • som zmätená a neustále spochybňujem samu seba, mám pocit, že mi asi „šibe“;

 • prestala som dôverovať sebe aj iným;

 • je pre mňa náročné robiť aj jednoduché rozhodnutia;

 • často sa pýtam samej seba, či nie som precitlivená;

 • prestala som mať chuť stretávať sa s ľuďmi;

 • stále sa manipulátorovi za niečo ospravedlňujem;

 • ospravedlňujem jeho správanie;

 • klamem svojim blízkym, aby som im nemusela vysvetľovať zvláštne správanie manipulátora;

 • cítim sa bezmocne, bez chuti do života, nekompetentne alebo bezcenne.

Ako gaslighting vyzerá?

Spôsob, akým sa gaslighting prejavuje sa môže meniť podľa toho, kto stojí za manipuláciou. Príklady gaslightingu:

 • To sa ti len zdá.“

 • Si precitlivená, všetko si príliš berieš.“

 • Zlatko, to som ti nepovedal(a), nevymýšľaj si.“

 • To sa nestalo, nepovedal som… Stalo sa to takto…“

 • Uvedomuješ si, že to, čo hovoríš, znie celkom šialene?“

 • Vymýšľaš si to.“

 • Si tak trochu paranoidná, nezdá sa ti?“

 • Robíš z komára somára, ako vždy.“

 • Hovoríš samé nezmysly, počúvaš sa vôbec?“

 • Ale nepreháňaj. Všetko berieš tak vážne.“

 • Bol to len vtip, neber všetko tak vážne.“

 • Prečo by ti mal niekto veriť? Každý vie, že si hysterická.“

 • Nerob zo seba obeť. Ja som ten, kto by mal byť nahnevaný.“

 • Hovoríš to len preto, lebo nie si sebavedomá.“

Tieto frázy sú povedomé snáď každému. Neznamená to ale, že každý človek, ktorý ich povedal je manipulátor. Je dôležité rozlíšiť gaslighting od nedorozumenia alebo výmeny názorov, ktoré sú normálne v každom vzťahu. Rozdiel je v tom, že pri gaslightingu ste to len vy, kto sa snaží vypočuť aj druhú stranu a ste to vy, koho pohľad na vec je neustále vystavený posmeškom a bagatelizovaniu.

Aké techniky manipulátor využíva?

Techniky, ktoré manipulátor pri gaslightingu využíva, sa dajú rozdeliť do 5 kategórií:

 1. Trivializovanie pocitov. Manipulátor znevažuje vaše pocity, naznačuje, že na vašich emóciách nezáleží, že nie sú dôležité, alebo tvrdí, že preháňate.

 2. Oponovanie. Manipulátor spochybňuje vašu pamäť, vytvára si nové detaily, popiera niečo, čo sa stalo. Prípadne hodí vinu výlučne na vás.

 3. Odmietanie dialógu. Manipulátor zmietne každý váš pokus o konverzáciu na danú tému zo stola.

 4. Odbočenie od témy. Keď upozorníte na ich správanie, automaticky sa snažia zmeniť tému alebo vás začnú obviňovať, že si to vymýšľate.

 5. Zabúdanie“ a popieranie. Keď spomeniete špecifickú udalosť alebo niečo, čo povedal, manipulátor môže povedať, že si to jednoducho nepamätá alebo že sa to vôbec nestalo – a vy si to, opäť, vymýšľate.

 6. Diskreditácia. Manipulátor naznačuje aj iným ľuďom vo vašom okolí, že máte problém zapamätať si veci, že ste často zmätená alebo si vymýšľate. Ak sa to deje v práci, môže takéto správanie ovplyvniť vašu kariéru.

Napriek všetkým taktikám a trikom zo strany manipulátora existujú spôsoby, ktorými je možné sa proti gaslightingu brániť. Prečítajte si o nich v našom článku: Skoncujte s gaslightingom: 6 krokov ako bojovať proti manipulácii.

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.