fbpx

ZA SEBA: Bezpečnosť bez hanby

ZA SEBA: Bezpečnosť bez hanby

ZA SEBA sa venuje vzdelávaniu v oblasti prevencie sexualizovaného, psychického a fyzického násilia pre širokú verejnosť, školy, firmy a organizácie.

Poskytujeme komplexné a inkluzívne programy, v ktorých sa zameriavame na posilnenie osobných hraníc a sebavedomia, nenásilnú komunikáciu a asertivitu, deeskaláciu konfliktu, schopnosť rozpoznať formy násilia a adekvátne na ne reagovať pomocou verbálnych či fyzických techník sebaobrany.

Veríme, že každý človek bez ohľadu na vek, pohlavie či telesné schopnosti, si zaslúži život bez násilia, v ktorom môže naplno rozvíjať svoj potenciál.

V rámci vzdelávania v ZA SEBA využívame kombináciu metodológie výučby sebaobrany a osobnej bezpečnosti  Empowerment Self Defense (povzbudzujúca sebaobrana)
a systému fyzickej sebaobrany
Krav Maga.

Empowerment Self Defense (ESD)

ESD (povzbudzujúca sebaobrana) je komplexná metodológia výučby osobnej bezpečnosti. Kombinuje spektrum jednoduchých a efektívnych techník mentálnej, verbálnej a fyzickej sebaobrany, ktoré nevyžadujú desiatky rokov tréningu.

Tieto techniky slúžia na posilnenie schopnosti človeka reagovať na násilie v jeho počiatočných fázach a zastaviť ho predtým, ako eskaluje do život ohrozujúcich situácií.

Nadobudnuté znalosti môžete využiť pri predchádzaní a riešení obťažovania, psychického násilia či nátlaku v partnerských alebo rodinných vzťahoch, či ochrane iných ľudí.

ESD sa zakladá na najnovších poznatkoch o násilí, úspešných riešeniach proti nemu a je jedným z najefektívnejších nástrojov prevencie rodovo podmieneného násilia.

Krav Maga​

Krav Maga (z hebrejčiny boj zblízka) je systém fyzickej sebaobrany založený na relatívne jednoduchých, a zároveň veľmi tvrdých technikách, ktoré sú smerované proti neozbrojenému či ozbrojenému útočnikovi.

Založil ho Imi Lichtenfeld, jeden z posledných židov, ktorým sa podarilo legálne utiecť zo Slovenska počas vojnového Slovenského štátu. 

Kým žil Imi v Bratislave, okrem iného súťažil v boxe, zápasení a gymnastike. Svoje skúsenosti využil neskôr pri kreovaní systému Krav Maga. 

Veľkou výhodou systému Krav Maga je, že reaguje na zmeny v charaktere násilných útokov a ich type. Za desiatky rokov tak prešiel značným vývojom.

Na tréningoch sa okrem jednotlivých obranných techník naučíte základné pohybové vzorce, údery a kopy. Pre lepšie pochopenie reálneho konfliktu sa venujeme aj cvičeniam pod stresom. 

Okrem samotného boja sa naučíte predchádzať konfliktom, deeskalovať nebezpečné situácie a tiež lepšie zvládať stres.

Inštruktorský tím

Bianka Urbanovská

Zakladateľka ZA SEBA
Certifikovaná lektorka ESD (2017)
Členka medzinárodného lektorského tímu ESDG
Zameranie: ženy, dospelí, teenageri*ky

Jakub Rumanovský

Inštruktor Krav Maga (2017)
Inštruktor Combat & Fighting (2019)
Kondičný tréner I. stupňa (2019)
Tréner vzpierania I. stupňa (2019)
Zameranie: dospelí

Michaela Pavleová

Lektorka ESD (2022)
Zameranie: teenageri*ky, deti

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.