fbpx

Kurzy sebaobrany

ZA SEBA kurzy sebaobrany pre ženy a deti, ako jediné na Slovensku, ponúkajú certifikovaný systém výučby tzv. povzbudzujúcej sebaobrany (ESD), ktorý je založený na desiatkach rokov výskumu násilia na ženách a deťoch a kombinuje jednoduché a efektívne techniky fyzickej sebaobrany s bezpečnou (asertívnou) komunikáciou a osvetou. 

Študentky a študenti sa naučia ako predísť násiliu a zastaviť ho počúvaním intuície, zhodnotením svojich možností, vymedzením osobných hraníc, použitím deeskalačných techník, hlasu a využitím spektra verbálnych a fyzických techník. To všetko za pomoci hier, diskusií a hrania realistických scenárov. 

Každá situácia je špecifická, a preto aj spôsob obrany, ktorý nám vo väčšine prípadov funguje, môže byť v danej chvíli neefektívny. Napríklad, ignorovanie nepríjemného spolusediaceho v autobuse môže fungovať v 2 z 5 prípadov. Čo v tých zvyšných troch?  Z tohto dôvodu je potrebné mať v zálohe škálu techník a nástrojov na zvládanie zložitých situácií. 

Filozofiou kurzov ZA SEBA je prezentácia možností, ktoré osoba v danej situácii má, a zároveň podpora študentky/študenta pri rozhodnutiach, ktoré zvolí pri konfrontácii násilia bez hodnotenia, výčitiek a obviňovania. Práve takáto sloboda rozhodovania a uvedomenie si vlastných možností, nám dáva moc nad vlastnou mysľou, telom a emóciami.

Súčasťou kurzov je aj osveta o problematike násilia na ženách a deťoch, pretože verím tomu, že ignorovaním situácie alebo šírením a podporovaním mýtov o násilí na ženách a deťoch a sebaobrane, sa nič nezmení. 

Rovnako si želám vytvoriť komunitu ľudí, ktorí budú oporou jeden druhému v rôznych životných situáciách, pretože budú vedieť lepšie identifikovať “červené vlajky”. 

Verím, že každý človek má potenciál byť tou osobou, ktorej sa hocikto, kto zažil násilie alebo pokus oň, bude vedieť zveriť a stretne sa s pochopením. Aj preto je dôležité viesť diskusie o ťažkých témach

Typy kurzov

Sebaobrana pre ženy

Kurz Sebaobrana pre ženy ZA SEBA je zameraný na výučbu širokej škály techník verbálnej, emocionánej a fyzickej sebaobrany s dôrazom na situáciu, schopnosti a možnosti každej študentky.

Sebaobrana pre deti

Deti sa hravou formou naučia rozpoznať nebezpečenstvo, budovať bezpečnejšie vzťahy s rovesníkmi, členmi rodiny, spolužiakmi, požiadať o pomoc a v prípade potreby použiť efektívne fyzické techniky.

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.