fbpx

Sebaobrana pre deti | ZA SEBA deti

Každý rodič čelí podobným výzvam pokiaľ ide o bezpečnosť ich detí – komu (ne)dôverovať, čomu veriť, koho a čoho sa báť, ale hlavne AKO NAUČIŤ DETI ROZPOZNAŤ NEBEZPEČENSTVO A POŽIADAŤ O POMOC?

,,Neber si od nikoho cukrík” alebo ,,S nikým cudzím sa nebav a nechoď” sú klasické, no v realite nie veľmi efektívne metódy výuky bezpečnosti pre deti. Neberú do úvahy množstvo skutočností, ktoré obklopujú detský život – prirodzenú zvedavosť, mentálnu a fyzickú prevahu dospelých nad deťmi, a najmä skutočnosť, že násilie na deťoch v akejkoľvek forme páchajú prevažne ľudia, ktorých deti poznajú (či už rovesníci alebo dospelí). Detská nevinnosť a menšia sila neznamenajú, že sa nemôžu brániť. 

Pravidelný kurz sebaobrany pre deti ZA SEBA je plný zábavy. Pomocou veku primeraných aktivít sa deti hravou formou učia, ako budovať bezpečnejšie vzťahy s rovesníkmi, členmi rodiny, spolužiakmi a ako využiť prítomnosť aj cudzích ľudí za účelom ochrany, pokiaľ rodič/dôveryhodná osoba nie sú v blízkosti.

Nosnou témou sebaobrany pre deti ZA SEBA je rozpoznanie a rozvíjanie osobných hraníc. Rovnako dôležitou témou je bezpečný vs nebezpečný dotyk a ako ich rozlíšiť. Tretím veľkým tematickým okruhom je rozpoznanie nátlaku a šikany a možnosti reakcie na nebezpečné situácie. V neposlednom rade sa deti naučia použiť svoj hlas a jednoduché fyzické techniky sebaobrany. 

Cieľom kurzu je, aby deti vedeli rozpoznať nebezpečenstvo a poznali spôsoby, akými ho môžu konfrontovať, vysporiadať sa s nebezpečnou situáciou a ako svoj strach či skúsenosti komunikovať s dospelými, ktorí im môžu pomôcť. Spôsob vedenia kurzu a aktivity majú za úlohu podporiť v deťoch pocit, že aj ony sú dôležitou súčasťou budovania ich vlastnej bezpečnosti a majú právo na telesnú integritu.

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.