fbpx

Sebaobrana pre ženy

Kurz sebaobrany pre ženy ZA SEBA je určený pre každú ženu a dievča od 15 rokov bez ohľadu na generáciu, fyzickú zdatnosť, výšku, váhu, svetonázor či orientáciu. Jedinou podmienkou je chuť naučiť sa pracovať so svojou intuíciou, mysľou a telom za účelom sebaobrany. 

Násilie, s ktorým sa ženy stretávajú, či už verbálne, emocionálne alebo fyzické, má svoje špecifické charakteristiky a je opradené množstvom mýtov a stereotypov. Sebaobrana pre nás väčšinou nezačína údermi a kopancami, ale v momente, kedy si musíme určiť naše hranice a brániť ich pred snahou o ich prekročenie a nerešpektovanie nášho NIE. Práve preto, že problematika náslia na ženách je rozsiahla (alebo veľmi komplexná), je dôležité naučiť sa viacero spôsobov a techník prevencie násilia. Kurz tiež ponúka techniky na zastavenie násilia v krízovej situácii a predídenie jeho opakovaniu.

Kurz Sebaobrana pre ženy ZA SEBA je zameraný na výučbu širokej škály techník verbálnej, emocionánej a fyzickej sebaobrany s dôrazom na situáciu, schopnosti a možnosti každej študentky. Počas každej hodiny precvičujeme všetkých 5 zásad sebaobrany.

Študentky si precvičia spôsoby komunikácie a reakcie na (potenciálne) nebezpečnú alebo nepríjemnú situáciu. Dôraz sa kladie na rešpektovanie rozhodnutia, ktoré študentka zvolí pri konfrontácii násilia bez hodnotenia, výčitiek a obviňovania (mala si…, mohla si…, nemala si…, ja na tvojom mieste…). Práve takáto sloboda rozhodovania a uvedomenie si vlastných možností nám dáva moc nad vlastnou mysľou, telom a emóciami.

Skupinový spôsob výučby poskytuje viacero výhod, najmä zdieľanie skúseností a zážitkov, veľmi často pozitívnych, z ktorých čerpáme pri rolových hrách a diskusiách. Osobné príbehy nám ukazujú, že každá z nás sa stretla a vysporiadala s množstvom nepríjemných situácií a v každom prípade fungoval iný typ obrany.

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.