fbpx

Časté otázky

Častokrát sú ľudia neistí a pýtajú sa, či je vôbec sebaobrana pre nich. V tejto sekcii nájdete odpovede na časté otázky spojené so sebaobranou ZA SEBA.

Každá osoba má právo naučiť sa, ako sa obrániť. Násilie je komplexná záležitosť, a preto potrebujeme na obranu aj iné metódy ako iba fyzické. Kurzy ZA SEBA predstavujú holistický prístup výučby prevencie násilia, založený na aktivitách budujúcich asertivitu, zdravé hranice, sebavedomie a zručností rôznych typov sebaobrany u žien, detí a iných ohrozených skupín. Študenti sa naučia ako predísť alebo zastaviť násilie počúvaním intuície, zhodnotením ich možností, nastavení osobných hraníc, použitím deeskalačných techník a nacvičia si škálu emočných, verbálnych a fyzických techník sebaobrany.

Nie. ZA SEBA čerpá z bojových umení, no pozostáva z rôznych aktivít a diskusií a je navrhnuté tak, aby študenti získali v relatívne krátkom čase súbor schopností a zručností na sebaobranu po celom spektre násilia – od emočnej sebaobrany až po fyzickú. Neznamená to však, že bojové umenia sú menejcenné alebo zlé – práve naopak.

Samozrejme. Kurzy sú navrhnuté pre ľudí všetkých výšok, tvarov a kondičky. Navyše, ak máš pocit, že niektorá aktivita by bola pri teba náročná, poprípade máš zranenie alebo iné zdravotné znevýhodnenie, nemusíš sa jej zúčastniť.

Kurzy sú určené primárne pre ženy (ZA SEBA ženy), teenagerov a deti bez ohľadu na pohlavie (ZA SEBA deti). 

Prostredie a atmosféra kurzu je orientovaná na študentky/študentov a ich potreby, pričom sa berú na ohľad možné traumatické udalosti z minulosti. Študenti majú právo sa nezúčastniť danej aktivity ak sa necítia komfortne bez toho, aby museli udať dôvod. Zároveň sú však povzbudení, aby sa zúčastnili aspoň pasívne – pozorovaním. Veľký dôraz sa kladie na komunitu a rešpekt v rámci (no aj mimo) nej, pretože veľa aktivít je skupinových, čo podporuje diskusiu a uvádza nové pohľady na situácie.

ZA SEBA sa zaoberá rodovo podmieneným násilím páchaným na ženách a násilím na deťoch a iných ohrozených skupinách. Typ násilia na ženách a deťoch je v určitých aspektoch odlišný od typu násilia páchanom na mužoch svojou formou. Ženy sú častokrát nevedome vedené k inému správaniu ako muži už v mladom veku, čo má dopad na ich komunikáciu a bezpečnosť. Kurzy pomôžu ženám nielen vyjadriť čo (ne)chcú a uľahčiť tým komunikáciu so svojím okolím, ale aj rešpektovať hranice iných ľudí, objaviť svoj hlas a použit ho na obranu ako aj znovunadobudnúť svoju silu. Rozhodnutie, že ZA SEBA sa momentálne hlbšie nezaoberá násilím páchaným na mužoch neznamená a v žiadnom prípade nechce naznačiť, že násilie páchané na mužoch neexistuje alebo je nepodstatné.

Viacero dôvodov. Prvým je, že ZA SEBA učí techniky ako sa brániť v situáciach, kde je veľmi nepravdepodobné, že by bola takáto pomôcka tak či tak použitá, napr. nátlak spolužiakov alebo kamarátov na určitú aktivitu alebo nepríjemné dotýkanie kolegov v práci. Ďalší dôvod je, že jediná vec, ktorú má človek pri sebe za každých okolností je svoje telo – a preto by sme ho mali vedieť použiť. Nie vždy máme čas pomôcku vytiahnuť a môžeme tým stratiť pozornosť či drahocenné sekundy, ktoré môžeme využiť na ukončenie nebezpečnej situácie. Každopádne, ak sa rozhodneš pri sebe nosiť akúkoľvek zbraň, buď si vedomá/-ý právnych predpisov a zásad zaobchádzania so zbraňou (v takomto prípade sa odporúča špeciálny kurz na narábanie so zbraňami).

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.