fbpx

Povzbudzujúca sebaobrana je viac ako objavenie vlastnej sily. Pomáha pri uzdravení z traumy

povzbudzujuca sebaobrana

Každý kurz sebaobrany učí brániť sa – väčšinou fyzicky. To však nestačí ani bežnému človeku a už vôbec nie obetiam/preživším násilia, ktoré viac než čokoľvek iné potrebujú citlivý prístup a vyučujúcich informovaných o problematike traumy.

Poznáte ten pocit, keď na ulici zacítite známu vôňu grilovaného jedla a automaticky si spomeniete na moment, kedy ste ju cítili naposledy? Vybaví sa vám takmer všetko – chuť, priatelia, s ktorými ste sa hádali, či je lepšia horčica alebo kečup ako príloha, zvuk hudby, ktorá vám spríjemňovala spoločné chvíle.

Takým istým spôsobom preciťujú svoje spomienky aj mnohé obete/preživšie násilia, ktoré v nich zanechalo traumu. Namiesto chute barbecue ich telom však pulzuje adrenalín. Niektoré to pocítia raz za čas, iné žijú v tele, ktoré je neustále v pozore – a to je, okrem iného, vyčerpávajúce.

Čo tento náhly stav spôsobilo, to možno ani nevedia. Možno ich len niekto chytil spôsobom, ktorý im zhmotnil najťažšie momenty ich života. Možno zbadali človeka, ktorý im pripomenul pohľad násilníka. No a možno sa odhodlali prihlásiť na kurz sebaobrany a tréner sa rozhodol na nich demonštrovať škrtenie. Nemyslel to zle, ale nenapadlo mu, že to už niekedy mohli zažiť.

Je to práve nevedomosť mnohých trénerov a tréneriek sebaobrany o traume – a teda necitlivý prístup, čo odrádza mnohé študentky od absolvovania kurzov, ktoré sú také dôležité. Práve vzdelanosť v oblasti traumy je jedným z kritérií kvalitnej sebaobrany, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v článku Ako si vybrať dobrý kurz sebaobrany a na čo si dávať pozor?

Povzbudzujúca sebaobrana má však v tomto výhodu, pretože sa opiera o relevantné výskumy a jednotlivé príbehy študentiek a študentov, jej aktivity sú vyskladané tak, aby boli čo najcitlivejšie (a zároveň efektívne) a väčšina vyučujúcich absolvuje vzdelávanie v oblasti práce s osobami, ktoré zažili násilie.

Ako vyzerá hodina sebaobrany, ktorá je citlivá na potreby aj tých najzraniteľnejších osôb v skupine? Základom sú princípy, ktorými sa riadi každý kurz certifikovaný u ESD Global, vrátane ZA SEBA.

1. Pravidlo súhlasu

Na začiatku každého kurzu ZA SEBA (a všetkých iných kurzov povzbudzujúcej sebaobrany) je skupinová dohoda na pravidlách hodiny. Medzi ne patrí aj pravidlo súhlasu, žiačky alebo žiaci nerobia nič, čo je im nepríjemné.

Nikdy ich nenútime do aktivít, ktoré by mohli spôsobiť retraumatizáciu – napríklad určité fyzické techniky alebo zdieľanie skúseností. Vždy sa spolu snažíme vyjsť za hranice komfortnej zóny, ale bezpečne a keď je na to konkrétna osoba pripravená.

2. Postupnosť

Zásada, ktorá súvisí s prekračovaním hraníc komfortnej zóny. Kurz začína jednoduchšími technikami na vnímanie intuície, okolia, správania iných ľudí a vnímania vlastného pohodlia a postupne sa cez verbálnu sebaobranu a asertívne vymedzenie hraníc dostávame až k ťažším témam a rolovým hrám.

Cieľom tohto postupu je, aby si žiačky/žiaci postupne zvykali na záťaž a vedeli pracovať s prípadným adrenalínom tak, že oboznamujú svoje telo a myseľ s novými situáciami a zvládajú ich pomocou naučených techník – podľa ich výberu.

3. Jednoduchosť

Techniky povzbudzujúcej sebaobrany sú jednoduché a ľahko zapamätateľné. Táto skutočnosť napomáha k tomu, aby sa človek zbytočne nezaťažoval postupmi a rokmi tréningu – nie každý si chce vybrať cestu majstra bojových umení, no všetci máme právo vedieť brániť sa.

4. Normalizácia stresových reakcií

Všetky stresové reakcie sú prirodzené a normálne. Možno ste už počuli o zamrznutí alebo úteku. Toto sú len dve z niekoľkých reakcií, ktoré existujú, aby človeka chránili po fyzickej a psychickej stránke počas extrémnej situácie. Je to spôsob sebaobrany vpísaný priamo v ľudskej DNA. Na hodinách sa preto oboznamujeme s týmito reakciami formou hier, prednášok a diskusií a učíme sa tak rozšíriť si možnosti vedomej reakcie na stres.

5. Zodpovednosť za násilie na správnom mieste

Zodpovednosť za násilie leží výlučne na pleciach človeka, ktorý sa rozhodol ho proti niekomu použiť. Povzbudzujúca sebaobrana však vníma násilie a jeho prejavy nielen ako zlyhanie jednotlivca, ale pozerá sa naň aj zo širšieho spoločenského pohľadu a je podložená výskumami. Na tieto skutočnosti sa na kurzoch ZA SEBA poukazuje aj tým, že spoločne pomenúvame mýty, stereotypy a zdieľame vlastné príbehy a skúsenosti.

Týchto päť zásad v kombinácii s informovaným prístupom vyučujúcich je dôvodom, prečo sú kurzy povzbudzujúcej sebaobrany vhodné naozaj pre všetkých a pomáhajú vyliečiť sa z traumy.

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.