fbpx

Ako si vybrať dobrý kurz sebaobrany a na čo si dávať pozor?

Ako si vybrať dobrý kurz sebaobrany a na čo si dávať pozor

Každý kurz sebaobrany je iný, rovnako ako inštruktor či inštruktorka, ktorí ho učia. Vo všeobecnosti sa kurzy líšia nielen formou a obsahom, ale aj prístupom ku študentkám, študentom a ich špecifickým potrebám či ku dátam, ktoré hovoria o rozdieloch násilia voči ženám, mužom a deťom. Na čo teda treba myslieť pri výbere dobrého kurzu sebaobrany, najmä ak ste žena?

Čo je dobrý kurz sebaobrany?

Bez ohľadu na to, či sa chcete dlhodobo venovať bojovému umeniu, alebo podstúpiť kratší kurz sebaobrany, je dôležité brať do úvahy viaceré faktory, ktoré ovplyvnia váš zážitok z kurzu – a tým aj jeho výsledok. Dobrý kurz sebaobrany je širokospektrálny – učí vnímaniu, obozretnosti, asertivite, technikám verbálnej konfrontácie, bezpečnostným stratégiám a fyzickým technikám. Tieto stratégie vám môžu pomôcť predísť útoku (obťažovaniu či šikane), uniknúť mu, brániť sa, prežiť ho a spracovať pocity a emócie po ňom. 

Rovnako dôležitý ako obsah, je aj prístup vyučujúceho/vyučujúcej. Dobrý kurz sebaobrany je vedený niekým, kto:

  • Pozná problematiku násilia páchanom na ženách a prispôsobí tomu obsah kurzu. Napríklad, výučba rieši aj obťažovanie, sexuálne (a iné) násilie romantickým partnerom/partnerkou, blízkou osobou či členom rodiny, rovnako ako cudzou osobou.

  • Rozoznáva rozdiely v životoch žien, a preto prispôsobuje verbálne a fyzické techniky možnostiam študentiek, ich silným či slabším stránkam a životnej situácii.

  • Ponúka techniky, nástroje a stratégie, ktoré môžu študentky využiť na to, aby robili čo najbezpečnejšie rozhodnutia v ťažkých situáciách, namiesto poučovania či strašenia (mala si, nemala si, nechoď, nerob, atď.).

  • Rešpektuje rozhodnutia žien (a študentov vo všeobecnosti), ktoré urobia/urobili pri zvládaní (potenciálne) nebezpečnej situácie. Neobviňuje ani neodsudzuje osoby, ktoré majú skúsenosť s násilím.

  • Dodáva silu a odvahu študentkám vybrať si, čo sa s nimi bude diať – študentky majú právo rozhodnúť sa, do akej miery budú na hodinách aktívne a nikto by ich nemal nútiť do aktivít, ktoré si neželajú robiť.

  • Je citlivý na tému traumy, vie rozpoznať traumatickú aktiváciu a ako v takej situácii bezpečne zasiahnuť. 

Nie je sebaobrana ako sebaobrana

Existujú rôzne typy kurzov sebaobrany a ich ukončenie má vždy potenciál dosiahnuť sebavedomie a pocit sily u svojich študentov. Neznamená to však, že každý kurz sebaobrany je tzv. „povzbudzujúca sebaobrana“ (z angl. empowering self-defense alebo ESD, empower  = dodať niekomu vnútornú silu a sebavedomie, obzvlášť v situáciách ovplyvňujúcich ich život, práva a integritu). 

Aký je rozdiel?

Povzbudzujúca sebaobrana (ESD) vychádza z výsledkov výskumov o násilí páchanom na ženách, kultúrno-spoločenskom kontexte tohto násilia, kombinuje jednoduché a efektívne techniky bojových umení s technikami na rozpoznanie, prevenciu a konfrontáciu násilia. Inštruktori a inštruktorky sú vnímaví v problematike traumy a prispôsobujú tomu obsah hodín. Cieľom povzbudzujúcej sebaobrany je dodať ženám (a deťom) odvahu, sebavedomie a silu, čím sa zníži šanca napadnutia. Každý človek je schopný naučiť sa zručnostiam ESD, bez ohľadu na ich fyzické schopnosti. 

Ako zistím, či ide o povzbudzujúcu sebaobranu?

Vo svojom živote som sa stretla s rôznymi prístupmi k sebaobrane, či už ako študentka alebo inštruktorka, počúvajúc príbehy svojich žiačok. Napriek tomu, že verím v úprimnosť a dobré úmysly každého inštruktora a inštruktorky, niektoré prístupy k výučbe sebaobrany považujem za nevhodné. 

Ako príklad uvediem príbeh jednej ženy, ktorá v študentskom veku išla na kurz sebaobrany a inštruktor ju použil ako príklad pri ukazovaní techník a pred celou triedou ju vyťahal za vlasy. Vyhlásila, že už nikdy na kurz sebaobrany nepôjde, pretože má z toho strach. 
Iný inštruktor zase vyhlásil, že náhodné napadnutie študentov je realistická príprava na život. Avšak hodina (aj keď sebaobrany) má byť bezpečným miestom pre výučbu – nie traumatizujúcim. 
Nakoniec tu je kategória inštruktorov s prístupom: „Nechceš byť obeť, nevyzeraj ako obeť, nevyzeraj ‘lacno’ ” a podobne. Napriek tomu, že sebavedomý vzhľad do veľkej miery ovplyvňujú šance, či bude osoba napadnutá, a stotožňujem sa s frázou NIKDY SA NEVZDÁVAJ, takéto vyjadrovanie je maximálne necitlivé k osobám, ktoré násilie zažili alebo zažívajú. 

Ak však chcete vedieť, či kurz sebaobrany spĺňa kritéria empowerment sebaobrany, môžete využiť tabuľku, navrhnutú Marthou E. Thompson z Impact Personal Safety Chicago, ktorú nájdete nižšie. Ak si nie ste isté, neváhajte sa spýtať inštruktora alebo inštruktorky kurzu, ktorý si vyberiete. Kurz sebaobrany je rovnako dôležitý ako samotná sebaobrana, a preto je dôležité mať dostatok informácií.

Tento web používa súbory cookie pre zlepšenie poskytovania služieb a zefektívnenie prevádzky a funkcionality webu. Používaním tohto webu, bez vypnutia cookies v nastaveniach vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním.