fbpx

Viete, ako kričať o pomoc? Návod na upútanie pozornosti v krízovej situácii.

Viete, ako kričať o pomoc?

Čo by som mal(a) zakričať, keď ma niekto napadne alebo keď som v nebezpečenstve? Jedným z frekventovaných odporúčaní je „Horí!”. Je skutočne užitočné?

Predtým, než sa dostaneme k tomu, ako kričať o pomoc, je dôležité si vysvetliť základný pojem tejto témy – zakrič. 

ZAKRIČ je druhá z 5 zásad sebaobrany, ktorá sa, napriek svojmu názvu, vzťahuje na každú aktivitu sebaobrany, kde využijeme hlas – rozprávať sa, vyjadriť, čo chceme a čo nie, asertívne komunikovať hranice, povedať NIE, byť hlučná.

Slúži na upútanie pozornosti, zvýrazňuje to, čo hovoríme, vyruší a zmätie (potenciálneho) útočníka. Výskum dokonca naznačuje, že až 63 % žien, ktoré kričali, sa podarilo prekaziť sexualizovaný útok.

*Článok bol prvýkrát publikovaný 25. augusta 2020.

Čo kričať v krízovej situácii?

Čím jasnejšie komunikujeme, tým viac pochopiteľné a teda efektívnejšie sú naše slová. Pokiaľ zažívame násilie alebo (sexuálne) obťažovanie, je lepšie použiť frázu, ktorá povie či už útočníkovi alebo okoliu, čo sa deje a čo si (ne)želám, aby sa dialo.

Vhodné frázy zahŕňajú napríklad:

Dosť!”
„Stoj
te (nepribližujte sa)!”
„Nepoznám vás, dajte ruku preč!”
„Nechytaj
te ma!”
„Pusti
te ma!”
„Nie!”

Aký je problém s kričaním „Horí!”?

1. „Horí!” nekomunikuje náš problém

„Horí!” nevysiela správu o tom, že sa mi niekoho správanie nepáči. Naopak také „Pustite ma! Napadol ma (opis osoby)” je jasné, pretože presne popisuje situáciu a aj komunikuje s agresorom.

2. Nie každý vie (a chce) hasiť oheň

Je dosť možné, že kričaním „Horí!” dosiahneme presný opak toho, čo potrebujeme a ľudí od seba odoženieme. Schválne, koľko z vás by sa rozbehlo smerom k požiaru?

Problém s efektivitou „Horí!“ preukazuje aj táto štúdia, kde výskumníci na základe porovnania reakcií okoloidúcich pri rôznych spôsoboch volania o pomoc zistili, že čím detailnejší popis udalosti, tým väčšia šanca na pomoc. Práve „Horí!“ sa ukázalo ako najmenej efektívny spôsob privolania pomoci pri napadnutí.

To, že existujú frázy, ktoré sú efektívnejšie a jasnejšie, neznamená, že ak vám ako prvé v strese napadne kričať „Horí!”, nikto vám nepomôže, že sa zo situácie nedostanete, alebo že ste spravili niečo zle. Akákoľvek forma sebaobrany, ktorú nám telo a situácia dovoľuje, je dobrá.


Zdroj k uvedeným štatistikám: Pauline Bart and Patricia H. O’Brien. Stopping Rape: Successful Survival Strategies (Oxford, 1985)

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.