fbpx

Priťahuje násilníkov aktívny odpor? Čo hovoria výskumy na známy mýtus o sebaobrane?

aktivny odpor sebaobrana pre zeny

Aj vám niekto tvrdil, že najlepší spôsob, ako predísť zraneniam alebo ujme na zdraví pri sexualizovanom útoku (napr. znásilnení), je byť ticho a nebrániť sa, lebo fyzické vzdorovanie útočníka viac priťahuje? Naopak, práve aktívny odpor je najefektívnejší spôsob, ako takýto útok zastaviť.

Nebráň sa a nič sa ti nestane? Je to mýtus.

Sexualizovaný útok (napr. znásilnenie) je akt, ktorý so sebou automaticky nesie stratu bezpečia, silný zásah do telesnej integrity a ublíženie na zdraví – obzvlášť, ak sa ho útočníkovi podarí dokončiť.

Výskum v oblasti sebaobrany pri sexualizovaných napadnutiach jednoznačne ukazuje, že aktívny odpor je najúčinnejšou stratégiou na odvrátenie alebo prekazenie znásilnenia.

Dôležitý však je aj spôsob, ktorým sa osoba snaží napadnutie prekaziť.

Za najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu stratégiu sa na základe výskumov považuje aktívna fyzická sebaobrana (útek, fyzický vzdor). Konkrétne, menej ako 20 percent pokusov o znásilnenie bolo dokončených potom, čo napadnutá osoba použila aktívnu sebaobranu.

Rovnako aj pravdepodobnosť, že dôjde k dodatočným zraneniam je menšia, keď napadnutá osoba využije útek alebo fyzickú rezistenciu.

Kooperácia, predstieranie spolupráce, prosby a prehováranie sú, naopak, spojené s vyšším výskytom dokončenia znásilnenia, rovnako aj s vyššou mierou zranení nesúvisiacich priamo so znásilnením.

V prípadoch, kedy napadnuté osoby z rôznych dôvodov aktívne neodporovali, došlo v približne 88 percentách k dokončeniu znásilnenia.

Z psychologického hľadiska sa s tým preživšie pokusu o znásilnenie vysporadúvajú lepšie ako v prípadoch, kedy k znásilneniu došlo. Obzvlášť traumatizujúce sú prípady, kde došlo ku dodatočným fyzickým zraneniam.

Je však dôležité pripomenúť si, že schopnosť sebaobrany sa môže podstatne líšiť podľa kontextu, v ktorom sa osoba nachádza (je násilníkom jej partner, niekto známy alebo cudzí človek?), jej psychického rozpoloženia, fyzického stavu, vedomostí ohľadom sebaobrany alebo nepredvídateľnej stresovej reakcie, ktorou je napr. zamrznutie.

Toto všetko sú okolnosti, ktorých súhra rozhoduje o tom, či a ako sa daná osoba bude brániť. Z toho dôvodu nesmieme považovať paralýzu, sex pod nátlakom, mlčanie alebo telo bez modrín, ako súhlas k sexuálnej aktivite.

Dobrovoľný sex je to len vtedy, keď je súhlas (konsent) entuziastický a nevynútený. Všetko ostatné je sexuálne napadnutie (vrátane znásilnenia).

sebaobrana pre zeny

30 % ZĽAvy

Na vybrané online kurzy 
sebaobrany pre ženy

Jednodňový intenzívny kurz

Naučte sa 5 zásad sebaobrany za 5 hodín! V jednodňovom intenzívnom kurze povzbudzujúcej sebaobrany sa zameriame najmä na verbálnu sebaobranu a asertívnu komunikáciu pri najbežnejších scenároch (vymedzenie hraníc voči cudzím ľuďom aj blízkym osobám v neželaných situáciách). Taktiež sa naučíme 2 jednoduché fyzické techniky sebaobrany.